Van het bouwidee tot een bouwaanvraag

De helft van het werk dat gedaan moet worden is essentieel. Wanneer het voorbereidende werk op je bouwplaats goed is uitgevoerd, is deze beschermd tegen risico's en onzekerheden. En dit proces omvat verschillende stappen, van het idee tot de aanvraag van de bouwaanvraag. Daarom zal het inroepen van het advies van een aannemer je helpen bij je werk, dat er als volgt uitziet:

 • Bouwplannen
 • Aanbestedingstekeningen
 • Berekening/raming van de bouwkosten
 • Bouwbesluit ramingen / berekeningen
 • Brand / veiligheidsvoorschriften
 • Gemeentelijk bestemmingsplan / landinrichtingsplan

Inventarisatie van je verwachtingen

Je contractant zal je helpen jouw ideeën en uitgangspunten te inventariseren in een Programma van Eisen (PvE). Het ontwerpteam kan deze samenvatting van je wensen gebruiken om de richting te bepalen die moet worden ingeslagen bij de aanvang van de werkzaamheden. Je kan dit dus aan je aannemer vragen door je de volgende vragen te stellen:

 • Wat verwacht je dan?
 • Wat is je uiteindelijke doel?
 • Wat zijn uw eisen?
 • Welk budget heb je?

Indienen van je aanvraag voor een bouwvergunning

Je kan een bouwaanvraag bij de gemeente indienen zodra je jouw plannen hebt uitgewerkt. Je bouwaanvraag omvat een gedetailleerde beschrijving van het gebouw dat je wenst te bouwen, de voorwaarden voor de uitvoering ervan, de keuze van de materialen, de opleveringsdatum en -prijs, en alle belangrijke voorwaarden en voorschriften die daarop betrekking hebben. Er is echter geen bouwaanvraag vereist voor kleine voorwerpen zoals kleine tuinhuisjes, kleine dakkapellen aan de achterzijde, scheidingswanden, enz.

Beoordeling van je aanvraag door de gemeenteraad

Er zijn veel voorschriften voor de bouw van een gebouw met een bouwaanvraag. Je gemeente staat dit toe:

 • Het bestemmingsplan.
 • Het algemene beleidsdocument over het uiterlijk van gebouwen.
 • De veiligheidsvoorschriften van de Building By-law.
 • De stedenbouwkundige regels van de bouwverordening.

Je aannemer is bereid om namens jou de bouwaanvraag bij de gemeente in te dienen! Bovendien zal hij eventuele vragen van de gemeente op passende wijze kunnen beantwoorden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.